Cefpodoxime 100

Đăng ngày: 14/11/2018
Giá khuyến mãi: Liên hệ
Giá niêm yết: Liên hệ
Thành phần chỉ định Chi tiết sản phẩm

THÀNH PHẦN CHỈ ĐỊNH

Mỗi gói (l,5g) thành phẩm chứa:

  • Cefpodoxime proxetil
  • Tương ứng với Cefpodoxime 100mg
  • Tá dược vđ 1 gói

Chỉ định:

  • Điều trị các bệnh từ nhẹ đến trung bình ở đường hô hấp dưới, kể cả viêm phổi cấp tính mắc phải ở cộng đồng do các chủng Streptococcus pneumoniae hoặc Haemophilus influenzae nhạy cảm ( kể cả các chủng sinh ra beta-lactamase) và đợt kịch phát cấp tính của viêm phế quản mạn do các chủng S. pneumoniae nhạy cảm và do các H. influenzae hoặc Moraxella catarrhalis, không sinh ra beta – lactamase.
  • Điều trị bệnh viêm tai giữa cấp do các chủng nhạy cảm S. pneumoniae, H. influenzae ( kể cả các chủng sinh ra beta-lactamase) hoặc B. catarrhalis.
  • Cefpodoxim cũng được dùng để điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu thể nhẹ và vừa, chưa có biến chứng ( viêm bàng quang) do các chủng nhạy cảm E.coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis hoặc Staphylococcus saprophyticus.
  • Cefpodoxim được dùng để điều trị bệnh lậu cấp, chưa biến chứng, ở nội mạc cổ tử cung hoặc hậu môn- trực tràng của phụ nữ và bệnh lậu ở niệu đạo của phụ nữ và nam giới, do các chủng có hoặc không tạo penicilinase của Neisseria gonorrhoea.
  • Cefpodoxim cũng được dùng để điều trị nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa chưa biến chứng ở da và các tổ chức da do Staphylococcus aureus có tạo ra hay không tạo ra penicilinase và các chủng nhạy cảm của Streptococcus pyogenes.

Chi tiết sản phẩm

Uống theo sự chỉ dẫn của nhà thuốc

* Người lớn và trẻ em trên 13 tuổi:

– Điều trị đợt kịch phát cấp tính của viêm phế quản mạn hoặc viêm phổi cấp tính thể nhẹ đến vừa măc phải của cộng đông: Liêu thường dùng là: uống mỗi lần 2 gói X 2 lần/ngày, đợt dùng trong 10 hoặc 14 ngày tương ứng.

– Đối với viêm họng và/hoặc viêm amidan thể nhẹ đến vừa hoặc nhiễm khuẩn đường tiết niệu thê nhẹ hoặc vừa chưa biến chứng: Liều thường dùng là: uống mỗi lần 1 gói X 2 lần/ngày, đợt dùng trong 5-10 ngày hoặc 7 ngày tương ứng.

– Đối với các nhiêm khuân da và các tô chức da thê nhẹ và vừa chưa biến chứng: Liều thường dùnệ là: uống mỗi lần 4 gói X 2 lần/ngày, đợt dùng trong 7-14 ngày.

– Điêu trị bệnh lậu niệu đạo chưa biên chứng ở nam, nữ và các bệnh lậu hậu môn – trực tràng và nội mạc cổ tử cung ở phụ nữ: Dùng 1 liều duy nhất 2 gói, tiếp theo là điều trị bằng doxycyclin uống để đề phòng có cả nhiễm Chlamydia.

* Trẻ em:

– Điều trị viêm tai giữa cấp ở trẻ em 5 tháng đến 12 tuổi: Liều thường dùng: uống 5mg/kg thể trọng/lần ( tối đa 200mg) X 2 lần/ngày; hoặc uống 10mg/kg thể trọng /lần ( tối đa 400mg) x 1 lần/ngày, đợt dùng trong 10 ngày.
Điều trị viêm phế quản/viêm amidan thể nhẹ và vừa ở trẻ em 5 tháng đến 12 tuổi: Liều thường dùng: uống 5mg/kg thể trọng/lần ( tối đa 100mg) X 2 lần/ngày, đợt dùng trong 5-10 ngày.

– Nhiễm khuẩn khác ở trẻ em trên 9 tuổi: uống mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần.

* Liều cho người suy thận:

– Phải giảm tuỳ theo mức độ suy thận. Đối với người bệnh có độ thanh thải creatinin ít hơn 30ml/phút và không thẩm tách máu, liều thường dùng cho cách nhau cứ 24 giờ một lần. Người bệnh đang thẩm tách máu, uống liều thường dùng 3 lần/tuần.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc !
Tư vấn trực tuyến 24/7